Categories
Uncategorized

Car Free Day Kampala (2011)

Na drie maanden voorbereiding vond op 10 december 2011 de eerste Car Free Day in Kampala plaats. De NGO’s die worden gesteund door de stichting (Kampala Cycling, TAFMOD en Fabio) hebben onder leiding van Amanda van Goudappel Africa een succesvol evenement neergezet. Onder leiding van Marcel van Lieshout zijn in oktober een aantal workshops gehouden waarbij onder andere taakverdeling, samenwerking, budget en communicatie met de verschillende NGO’s en Goudappel Africa aan de orde zijn gekomen. Doel van de workshops was om de NGO’s zelf aan het werk te zetten met een goede haalbare gezamenlijke agenda. De dag zelf is succesvol verlopen. Onder meer door de aanwezigheid van de burgemeester en het ambtelijke hoofd van de gemeente is nogmaals positieve aandacht voor de fiets gevraagd en verkregen. De samenwerking tussen de verschillende partijen is redelijk goed verlopen al maken de omstandigheden in Kampala het lastig om geregeld bij elkaar te komen en activiteiten af te stemmen.

Lees hier het volledige verslag van de Car Free Day in Kampala.

Leave a Reply