Categories
Uncategorized

Pilot project Kampala (2011)

Voortbordurend op het afstudeerproject van Robin van der Griend en Wytse Siemonsma is tijdens de zomer van 2011 gewerkt aan het ontwerp voor een pilot‐project in Kampala. Het voorstel is om door een aantal circulatie en verkeerstechnische ingrepen meer ruimte voor lopen en fietsen te creëren voor lopen en fietsen in het centrum van Kampala. Ook is geschetst hoe een nader  haalbaarheidsonderzoek er uit zou moeten zien en welke kosten met de uitvoering van het project gemoeid zouden zijn. Een mooi projectboek is opgesteld en aangeboden aan de lokale autoriteiten (KCCA) en aan vertegenwoordigers van de UNEP in Nairobi. De gemeente zou graag zien dat het project als onderdeel van het “Share the road” initiatief door de UNEP wordt geadopteerd en dat als eerste stap het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd.

Leave a Reply