Pilot project Kampala (2011)

Capture

Voortbordurend op het afstudeerproject van Robin van der Griend en Wytse Siemonsma is tijdens de zomer van 2011 gewerkt aan het ontwerp voor een pilot‐project in Kampala. Het voorstel is om door een aantal circulatie en verkeerstechnische ingrepen meer ruimte voor lopen en fietsen te creëren voor lopen en fietsen in het centrum van Kampala. Ook is geschetst hoe een nader  haalbaarheidsonderzoek er uit zou moeten zien en welke kosten met de uitvoering van het project gemoeid zouden zijn. Een mooi projectboek is opgesteld en aangeboden aan de lokale autoriteiten (KCCA) en aan vertegenwoordigers van de UNEP in Nairobi. De gemeente zou graag zien dat het project als onderdeel van het “Share the road” initiatief door de UNEP wordt geadopteerd en dat als eerste stap het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s