Inspiratiesessie internationale projecten (2018)

In november 2018 is de eerste Inspiration Day gehouden, als initiatief van Iganga in samenwerking met Jong Goudappel, onder de vlag van Excellent Cities. Maar liefst 70 medewerkers van Goudappel is jonger dan 35 jaar en hebben nog een hele toekomst voor zich. Een aantal van hen is geinteresseerd in het buitenland en wat internationaal te leren valt. Of wat Nederland kan bieden aan inspiratie voor wereldsteden in Westerse landen en in ontwikkelingslanden. Overal worden steden groter en groter, met alle gevolgen van dien ten aanzien van duurzaamheid, leefbaarheid van wijken en bereikbaarheid van arbeidsplaatsen.

Excellent Cities is een programma om tot betere steden te komen. Goudappel Coffeng en Move Mobility zijn partners en leveren elk hun programmadirecteur. Onder Goudappel zijn Dat.mobility en Iganga actief. Move Mobility werkt vooral in ontwikkelingslanden of in zich snel ontwikkelende steden. Goudappel is meer en meer in Europa actief en ook sinds enige tijd Transatlantisch.

De eerste Inspiration day is gehouden op vrijdagmiddag en -avond 16 november 2018. Projectleiders en medewerkers vertelden over 7 wereldsteden waar ze geweest zijn of opdrachten hebben lopen: Kampala, Uganda (Anne Abbing), Zweden (Lucas van de Linde), Mexico (Carolina Ramos), USA (Ilse Galama), Iran (Reyhaneh Safari), Duitsland (Richard ter Avest) en Bethlehem, Palestina (Ruxandra Aelenei). Het waren interessante presentaties en de middag is geslaagd te noemen. In juni 2019 wordt de tweede Inspiration Day gehouden.

Inspiratiedag1  Inspiratiedag2

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s