Studiereis Kampala en Jinja, Uganda (2018)

Kampala is de hoofdstad van Uganda. De stad telt 4 miljoen inwoners. Vanaf 7 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s avonds staan er op bijna alle wegen in de hoofdstad files. Door verstedelijking en natuurlijke aanwas wordt het doorstromingsprobleem alleen maar groter, mits er geen modal shift plaats gaat vinden. Jinja is een kleinere stad met 170.000 inwoners. De stad ligt ten oosten van Kampala. Deze stad heeft in tegenstelling tot Kampala geen verkeersafwikkelingsproblemen. Ook deze stad groeit qua inwoneraantal en de mensen worden langzamerhand steeds rijker. Hierdoor zijn doorstromingsproblemen op de hoofdwegen op den duur wel te verwachten. Het valt op dat weinig inwoners de fiets als vervoersmiddel gebruiken.
Via Tonny Bosch (Move Mobility) zijn er enkele Ugandese projecten ter beoordeling voorgelegd aan Stichting Iganga. Om de projecten beter te begrijpen en om het netwerk van Tonny Bosch over te nemen en uit te bouwen, heeft het bestuur ermee ingestemd dat Anne Abbing samen met Tonny Bosch naar Kampala zouden gaan van 6 t/m 11 november 2018. Hierdoor heeft Anne meer inzage gekregen in de volgende voorgestelde projecten:

  • Car Free Day Kampala. Dit project heeft in 2018 kunnen rekenen op steun van Iganga
  • Schilderproject van Nodrine Shaz. Dit project heeft in 2018 kunnen rekenen op steun van Iganga
  • Fietslessen voor kinderen, inclusief het vervoer van kinderfietsen vanuit Nederland naar Kampala.
  • Perceptie op fietsen in Jinja veranderen.

Netwerk_Studiereis Anne Uganda


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s