Bestuur

De Stichting Iganga leidde de afgelopen periode een slapend bestaan. Tijdens de economische crisis enkele jaren geleden was er geen financiële ruimte bij de Goudappel Groep om bij te dragen aan Iganga. Sinds december 2018 is de nieuwe voorzitter Tjitte Prins: “Inmiddels zijn de vroegere bestuursleden vertrokken. De afgelopen periode hebben we ons met een aantal collega’s beraden over Iganga: was er bij de medewerkers belangstelling om de schouders onder Iganga te zetten? En was er bij de directie interesse om Iganga nieuw leven in te blazen en financieel bij te dragen aan Iganga? Beide vragen konden we al snel positief beantwoorden en we hebben inmiddels de eerste stappen gezet: er zijn nieuwe bestuursleden benoemd en initiatieven afgesproken.”

De bestuursleden van Iganga worden niet betaald voor het vervullen van de bestuursfuncties.