B2B fietstocht 4 september 2010

Zaterdag 4 september vond de B2B Fietstocht voor Kampala Cycling plaats. Drie medewerkers van Goudappel Coffeng, Roelof de Graaf, Marcel van Lieshout en Karin van der Lans deden mee aan dit sportieve, verbindende en sociale evenement. Tijdens de B2B Fietstocht komt de wereld van sport & business bij elkaar voor een dagvullend programma en een fietstoertocht. 125 kilometer werden gereden op de racefiets in de heuvelachtige omgeving van Apeldoorn, afgerond met een gezellig diner. De opbrengst van de B2B fietstocht is bestemd voor Kampala Cycling. Tijdens de fietstocht is contact opgedaan met de hoofdcoach van Kampala Cycling, Yusufu Mbaziira. Hij was twee  eken in Nederland en nam deel aan de fietstocht. Tevens volgde hij in Nederland een opleiding in het wielrennen. De opgedane kennis en ervaring brengt Yusufu in Kampala over op andere coaches en rijders. In maart 2011 zijn meer dan 80 (race)fietsen met onderdelen gratis door KLM-cargo naar Kampala vervoerd. Het is de bedoeling dat Kampala Cycling in 2011 gaat participeren in Fietspromotie activiteiten in Kampala.

Fiets naar school project, Uganda (2009)

verslag_iganga_2009

In 2009 heeft Iganga Cycling out of Poverty ondersteund met een fiets naar school project. Cycling out of Poverty heeft een pilot project opgezet waarbij fietsen werden verschaft aan gezinnen met schoolgaande kinderen die verder van 6 km van school wonen. Deze fietsen zijn primair bedoeld voor de kinderen om ermee naar school te gaan.

Op die manier is het de bedoeling om het hoge percentage kinderen dat vroegtijdig de school verlaat (met name meisjes) terug te dringen, de kinderen de kans te bieden betere schoolresultaten te behalen (doordat ze minder uitgeput op school komen en meer tijd hebben voor huiswerk), en het gezin een betere economische positie krijgt (door de fiets in het weekend te gebruiken voor inkomensgenererende activiteiten).

Fietsproject India (2009)

Fietsproject India

Iganga ondersteunt een pilot project voor fietstaxi’s en tandemfietsen in Gautampuri, India. 10 vrouwen nemen deel een micro-credit programma waarin zij een lening krijgen om een fiets aan te schaffen.
In dit project krijgen de vrouwen fietsles en wordt ze geleerd hoe zij fietstaxi eenmansbedrijfje moeten runnen. Met een tandem fiets kunnen zij passagiers mee nemen naar de bushalte en naar andere dichtbij gelegen locaties. De inkomsten uit de fietstaxi geeft de vrouwen (extra) inkomen. Deze vrouwen kunnen op deze manier rekenen op een vorm van inkomsten.
Met het project willen wij ook het imago van fietsen en met name voor vrouwen onder de aandacht brengen.