Pilot project Kampala (2011)

Capture

Voortbordurend op het afstudeerproject van Robin van der Griend en Wytse Siemonsma is tijdens de zomer van 2011 gewerkt aan het ontwerp voor een pilot‐project in Kampala. Het voorstel is om door een aantal circulatie en verkeerstechnische ingrepen meer ruimte voor lopen en fietsen te creëren voor lopen en fietsen in het centrum van Kampala. Ook is geschetst hoe een nader  haalbaarheidsonderzoek er uit zou moeten zien en welke kosten met de uitvoering van het project gemoeid zouden zijn. Een mooi projectboek is opgesteld en aangeboden aan de lokale autoriteiten (KCCA) en aan vertegenwoordigers van de UNEP in Nairobi. De gemeente zou graag zien dat het project als onderdeel van het “Share the road” initiatief door de UNEP wordt geadopteerd en dat als eerste stap het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd.

Car Free Day Kampala (2011)

Carfreeday1

Na drie maanden voorbereiding vond op 10 december 2011 de eerste Car Free Day in Kampala plaats. De NGO’s die worden gesteund door de stichting (Kampala Cycling, TAFMOD en Fabio) hebben onder leiding van Amanda van Goudappel Africa een succesvol evenement neergezet. Onder leiding van Marcel van Lieshout zijn in oktober een aantal workshops gehouden waarbij onder andere taakverdeling, samenwerking, budget en communicatie met de verschillende NGO’s en Goudappel Africa aan de orde zijn gekomen. Doel van de workshops was om de NGO’s zelf aan het werk te zetten met een goede haalbare gezamenlijke agenda. De dag zelf is succesvol verlopen. Onder meer door de aanwezigheid van de burgemeester en het ambtelijke hoofd van de gemeente is nogmaals positieve aandacht voor de fiets gevraagd en verkregen. De samenwerking tussen de verschillende partijen is redelijk goed verlopen al maken de omstandigheden in Kampala het lastig om geregeld bij elkaar te komen en activiteiten af te stemmen.

Lees hier het volledige verslag van de Car Free Day in Kampala

B2B fietstocht 4 september 2010

Zaterdag 4 september vond de B2B Fietstocht voor Kampala Cycling plaats. Drie medewerkers van Goudappel Coffeng, Roelof de Graaf, Marcel van Lieshout en Karin van der Lans deden mee aan dit sportieve, verbindende en sociale evenement. Tijdens de B2B Fietstocht komt de wereld van sport & business bij elkaar voor een dagvullend programma en een fietstoertocht. 125 kilometer werden gereden op de racefiets in de heuvelachtige omgeving van Apeldoorn, afgerond met een gezellig diner. De opbrengst van de B2B fietstocht is bestemd voor Kampala Cycling. Tijdens de fietstocht is contact opgedaan met de hoofdcoach van Kampala Cycling, Yusufu Mbaziira. Hij was twee  eken in Nederland en nam deel aan de fietstocht. Tevens volgde hij in Nederland een opleiding in het wielrennen. De opgedane kennis en ervaring brengt Yusufu in Kampala over op andere coaches en rijders. In maart 2011 zijn meer dan 80 (race)fietsen met onderdelen gratis door KLM-cargo naar Kampala vervoerd. Het is de bedoeling dat Kampala Cycling in 2011 gaat participeren in Fietspromotie activiteiten in Kampala.

Fiets naar school project, Uganda (2009)

verslag_iganga_2009

In 2009 heeft Iganga Cycling out of Poverty ondersteund met een fiets naar school project. Cycling out of Poverty heeft een pilot project opgezet waarbij fietsen werden verschaft aan gezinnen met schoolgaande kinderen die verder van 6 km van school wonen. Deze fietsen zijn primair bedoeld voor de kinderen om ermee naar school te gaan.

Op die manier is het de bedoeling om het hoge percentage kinderen dat vroegtijdig de school verlaat (met name meisjes) terug te dringen, de kinderen de kans te bieden betere schoolresultaten te behalen (doordat ze minder uitgeput op school komen en meer tijd hebben voor huiswerk), en het gezin een betere economische positie krijgt (door de fiets in het weekend te gebruiken voor inkomensgenererende activiteiten).

Fietsproject India (2009)

Fietsproject India

Iganga ondersteunt een pilot project voor fietstaxi’s en tandemfietsen in Gautampuri, India. 10 vrouwen nemen deel een micro-credit programma waarin zij een lening krijgen om een fiets aan te schaffen.
In dit project krijgen de vrouwen fietsles en wordt ze geleerd hoe zij fietstaxi eenmansbedrijfje moeten runnen. Met een tandem fiets kunnen zij passagiers mee nemen naar de bushalte en naar andere dichtbij gelegen locaties. De inkomsten uit de fietstaxi geeft de vrouwen (extra) inkomen. Deze vrouwen kunnen op deze manier rekenen op een vorm van inkomsten.
Met het project willen wij ook het imago van fietsen en met name voor vrouwen onder de aandacht brengen.