Doelstelling Iganga

De Stichting Iganga draagt bij aan duurzame mobiliteit in ontwikkelingslanden en projecten die daarmee samenhangen. Dit doet zij vooral door kennisontwikkeling en -overdracht te stimuleren.

infographic_Iganga

In deze doelstelling staan een aantal items centraal:

  • Duurzame mobiliteit: Iganga heeft als doel een duurzaam, veilig en robuust transport systeem te bevorderen met een focus op verplaatsingen te voet, met de fiets of met openbaar vervoer. Daarbij sluiten we ons aan bij de “sustainable transport” doelstellingen van de Verenigde Naties, omschreven in “UN Mobilizing sustainable transport” (november 2016). Volgens deze rapportage is duurzame mobiliteit: Veilig, betaalbaar, bereikbaar, efficiënt, veerkrachtig en heeft een lage milieu impact. De Goudappel Groep heeft juist de nodige deskundigheid en netwerken op dat gebied.
  • Ontwikkelingslanden: Iganga focust zich specifiek op problematiek rondom duurzame mobiliteit in ontwikkelingslanden en dit zoveel mogelijk met lokale partners. Als definitie voor ‘ontwikkelingsland’ hanteren wij de lijst van het ministerie van BuZa aan : http://www.dggf.nl/landenlijst.
  • Kennisoverdracht: Iganga wil graag de deskundigheid en ervaring van de Goudappel Groep op het gebied van duurzame mobiliteit overbrengen. In aanvulling op kennisoverdracht is er in de doelstelling ook aandacht voor kennisontwikkeling.