Fiets naar school project, Uganda (2009)

verslag_iganga_2009

In 2009 heeft Iganga Cycling out of Poverty ondersteund met een fiets naar school project. Cycling out of Poverty heeft een pilot project opgezet waarbij fietsen werden verschaft aan gezinnen met schoolgaande kinderen die verder van 6 km van school wonen. Deze fietsen zijn primair bedoeld voor de kinderen om ermee naar school te gaan.

Op die manier is het de bedoeling om het hoge percentage kinderen dat vroegtijdig de school verlaat (met name meisjes) terug te dringen, de kinderen de kans te bieden betere schoolresultaten te behalen (doordat ze minder uitgeput op school komen en meer tijd hebben voor huiswerk), en het gezin een betere economische positie krijgt (door de fiets in het weekend te gebruiken voor inkomensgenererende activiteiten).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s